Portal Prawniczy

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Maciej Badora (Administrator)
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod następującym adresem e-mail: admin@prawniczy24.pl
 3. Administrator oferuje usługi określone w Regulaminie serwisu prawnego znajdującego się pod adresem: www.prawniczy24.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Dane zbierane są w sposób aktywny poprzez podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz w sposób bierny poprzez  automatyczne gromadzenie ich przez serwer.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie w jakim pozwala przetwarzać dane osobowe konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. 
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy Użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na ich przetwarzanie jest natomiast art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Podstawą prawną przetwarzana danych osobowych w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. W celu wykonania usługi zbierane są następujące dane osobowe:
 1. imię, nazwisko,
 2. adres e-mail, numer telefonu,
 3. adres zamieszkania lub adres siedziby,
 4. numer NIP lub PESEL,
 5. numer zlecenia,
 6. informacje o przeglądarce internetowej,
 7. informacje o systemie operacyjnym,
 8. adres IP,
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie jej danych.
 2. Administrator ma prawo do przekazania zgromadzonych danych osobowych podmiotom, z których usług korzysta w związku z prowadzeniem strony internetowej serwisu prawnego i udzielania usług. Podmioty, które otrzymują dane od Administratora zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przez właściwe przepisy prawa celem ochrony zgromadzonych danych.
 3. Podczas korzystania z serwisu prawnego na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie wiadomości tekstowe tzw. ciasteczka (ang. cookies). Cookies składają się z szeregu liter i cyfr i zawierają informacje niezbędne  do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Dane te są szyfrowane w sposób uniemożliwiający  dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Korzystanie ze strony internetowej, na której znajduje się serwis prawny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej Użytkownika, o czym Użytkownik zostaje powiadomiony w komunikacie wyświetlającym się po wejściu na stronę internetową serwisu. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu końcowym poprzez użycie stosownych narzędzi w swojej przeglądarce internetowej celem ich usunięcia i zmiany konfiguracji.
 4. Administrator informuje, że niewskazanie przez Użytkownika lub Klienta określonych danych osobowych lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi lub trudności w prawidłowym korzystaniu z serwisu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres uwzględniający podstawę przetwarzania tych danych:
 1. w sytuacji zawarcia umowy – przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres odpowiadający przedawnieniom roszczeń, zobowiązaniom podatkowym, 
 2. w sytuacji wymaganej uzasadnionym interesem Administratora – do momentu ustania interesu lub sprzeciwu Użytkownika,
 3. na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub Klienta.
 1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo zwrócenia się do Administratora:
 1. o dostęp do swoich danych osobowych, 
 2. o wskazanie podstawy prawnej przetwarzania zgromadzonych danych, 
 3. o sprostowanie danych osobowych,
 4. o uzyskanie kopii zebranych danych osobowych,
 5. ze sprzeciwem co do sposobu lub podstawy przetwarzana danych,
 6. o usunięcie zgromadzonych danych osobowych po spełnieniu określonych warunków („prawo do bycia zapomnianym”).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności. Nowa lub zaktualizowana Polityka prywatności będzie publikowana każdorazowo na stronie internetowej serwisu prawnego.