Portal Prawniczy

Indywidualne Usługi Prawne

Wybór usługi indywidualnych usług prawnych oznacza wyłącznie deklarację powierzenia sprawy pełnomocnikowi na zasadach określonych w Regulaminie i opisie na stronie. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy zostanie określone po zweryfikowaniu przedmiotu sprawy i przesłanych dokumentów i wysłane na wskazany adres e-mail wraz z pełnomocnictwem i umową na prowadzenie sprawy. Warunkiem przystąpienia pełnomocnika do sprawy jest zapłata wskazanego wynagrodzenia, ewentualnych kosztów sądowych oraz przekazanie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy oraz umowy.