Portal Prawniczy

Cudzoziemiec w Polsce

W ostatnich latach w Polsce dynamicznie wzrasta liczba cudzoziemców. Z danych zaprezentowanych przez Urząd do spraw cudzoziemców (https://udsc.gov.pl) wynika, że ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada aktualnie prawie 460 tys. cudzoziemców.  Największe  3 grupy tworzą kolejno obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Niemiec. Z oficjalnych informacji wynika, że najwięcej cudzoziemców uzyskało zezwolenia na pobyt czasowy to jest do 3 lat a zezwolenia te wydawane są z uwagi na aktywność zawodową tych osób.

W Polsce obowiązują przepisy regulujące pobyt cudzoziemców na terenie kraju to jest ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że tylko pobyt zgodny z obowiązującymi przepisami pozwala cudzoziemcom na przebywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym razie wszczynane jest postępowanie administracyjne mające na celu zobowiązanie nielegalnie przebywającej osoby do powrotu oraz zakazaniem jej ponownego wjazdu na teren RP przez określony czas. Warto zatem zasięgnąć pomocy specjalistów w sytuacji, gdy potrzebna jest legalizacja pobytu, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych oraz pozbawienia się możliwości pobytu i zarobkowania na ternie Polski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *