Portal Prawniczy

Postępowanie spadkowe w Polsce.

Podczas pobytu za granicą, prędzej czy później zachodzi konieczność uregulowania spraw formalnych w Polsce. Jedną z takich spraw, która może dotyczyć każdego jest konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłych członkach rodziny a niekiedy i po osobach niespokrewnionych. Dość powszechnym myśleniem jest, że skoro nie było żadnego majątku to nie ma również spadku. Nic bardziej błędnego. W spadku można również odziedziczyć długi. Ważny jest termin 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o swoim tytule do dziedziczenia (śmierci spadkodawcy) na złożenie odpowiednich oświadczeń. I choć od kilku lat obowiązują łagodniejsze przepisy dla tych, którzy zapomnieli w tym terminie podjąć formalnych czynności poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wciąż pojawiają się w tym zakresie problemy. Należy pamiętać, że jeśli zmarły pozostawił po sobie długi, wierzyciele mogą być zainteresowani przeprowadzeniem postępowania spadkowego i znalezieniem spadkobierców, którzy spłacą zaciągnięte zobowiązania. Nie warto  zatem pozostawiać tych spraw samych sobie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *