Portal Prawniczy

Emerytura w Polsce dla Polaków pracujących za granicą. Kapitał początkowy.

Obecnie wielu Polaków pracuje za granicą. Kiedy osiągają wiek emerytalny uprawniający ich do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku emeryturę, dopiero zaczynają zastanawiać się jakie dokumenty należy zgromadzić. Jedną z podstawowych spraw do jest ustalenie wysokości kapitału początkowego, który ma wpływ na wysokość ustalonej emerytury. Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed dniem 1 stycznia 1999 roku. Zatem, jeśli pracowałeś przed dniem 1 stycznia 1999 roku, złóż jak najszybciej wniosek o naliczenie kapitału początkowego, ponieważ wiele zakładów pracy z tamtego okresu przestało już istnieć dlatego możesz napotkać duże trudności ze zgromadzeniem dokumentów dotyczących Twojego zatrudnienia i wysokości zarobków. Ważne jest, aby do wniosku załączyć odpowiednio wypełnione formularze oraz dokumenty potwierdzające Twój staż ubezpieczeniowych.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, Polska jest związana unijnymi przepisami prawa, które koordynują systemy zabezpieczenia społecznego. Ponadto Polska związana jest dwustronnymi umowami międzynarodowymi o zabezpieczeniu społecznym z niektórymi krajami.  Dzięki temu ustalanie kapitału początkowego dla osób pracujących w kilku krajach stało się łatwiejsze.

Warto pamiętać, że brak aktywności i znajomości odpowiednich przepisów może niekiedy skutkować tym, że organ z różnych przyczyn pominie korzystne dla nas dokumenty lub okresy pracy, co spowoduje przyznanie niższego świadczenia. Warto zatem poświęcić trochę czasu i przypilnować swojej przyszłej emerytury.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *