Portal Prawniczy

Zwrot pieniędzy za wcześniejszą spłatę kredytu.

Najczęstszą przyczyną spłaty kredytów przed terminem jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, którym spłaca się wszystkie dotychczasowe kredyty. Co się wówczas dzieje? Klient banku spłaca jednorazowo poprzednie kredyty środkami uzyskanymi z nowego kredytu konsolidacyjnego i od tej pory płaci jedną, miesięczną ratę. Poza zmniejszeniem liczby rat z kilku do jednej, jest jeszcze jedna dobra informacja dla kredytobiorców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083) istnieje szansa na uzyskanie zwrotu pieniędzy z banku. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument (czyli klient banku) poniósł je przed tą spłatą. Podstawą prawną żądania konsumenta jest art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Praktyka pokazuje jednak, że banki dokonują przeliczenia kredytu dopiero na żądanie kredytobiorcy a często zdarza się również, że zwracana kwota jest mniejsza niż zgłoszona do wypłaty przez klienta. Z tych powodu ważne jest, aby przed zgłoszeniem swojego żądania do banku, dokładnie wyliczyć koszty, które dotyczą skróconego czasu obowiązywania umowy. Poprawne wyliczenie kosztów umożliwi nam sprawdzenie, czy bank wypłacił należną nam kwotę w całości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *