Portal Prawniczy

Miesiąc: marzec 2021

Podatek od nieruchomości w przypadku lokalu wynajmowanego od gminy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach niemających osobowości prawnej, które są posiadaczami nieruchomości lub …

Podatek od nieruchomości w przypadku lokalu wynajmowanego od gminy. Read More »